network
Taubat

Kesalahan Dalam Bertaubat


> Mahu bertaubat tetapi Menunda Taubat
> Lalai dan Terlupa untuk Bertaubat
> Enggan Bertaubat kerana Khuatir Akan Melakukannya lagi
> Malu hendak Bertaubat
> Berani buat Maksiat lagi kerana Rahmat Allah Luas
> Tertipu dengan Ahli maksiat
> Berputus Asa daripada Rahmat Allah